Chương trình tu học mừng năm năm biểu hiện

Ngày 26/05/2013 tại Thiền Đường chùa Pháp Vân

– 7.00 – 7.30: Tập trung đại chúng

– 7.30 – 8.00: Đi thiền

– 8.15 – 8.30: Ngồi thiền

– 8.40 – 9.30: Nghi thức tụng kinh: (Thầy Chỉnh Long chủ lễ)

+ Dâng hương, lạy Bụt;

+ Tụng bài kinh Bát nhã, Bài tụng Hạnh Phúc;

+ Đọc 4 lời quán nguyện;

+ Tụng 3 sự quay về – Hồi hướng.

– 9g30 – 9.45: Giải lao

– 9h45 – 11.15: Bắt đầu nghi thức sinh nhật.

+ Đại diện gia đình BS phát biểu (Oanh)

+ Thắp nến + Dâng lời khấn nguyện (Bé Nguyên);

+ Đại diện BS chia sẻ quá trình 5 năm tu học với nhau (Chị Cúc);

+ Cả nhà BS cùng nhau thổi nến và cắt bánh sinh nhật;

+ Mời quí Thầy, quí sư Cô chia sẻ.

– 11:15 – 11.30: Khất thực

– 11.30 – 12.30: Ăn chánh niệm có đọc ngũ quán (Quí Thầy cô)

– 12.30 – 12.45: Rửa chén trong chánh niệm

– 13.00 – 13.40: Thiền buông thư (bé Gà + Bé Chi)

– 14.00 – 16.00: Thiền trà + văn nghệ.

Chia sẻ niềm vui, những khó khăn gặp phải và kinh nghiệm tu tập để có hoa trái trong thực tập.(Búp Sen và các Tăng Thân cùng đóng góp).

– 16.30: Hoàn mãn.