Thầy về Việt Nam 2005

Tăng thân Làng Mai thiền hành

tại Hồ Gương – Hà Nội trong chuyến về Việt Nam 2005 của thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân quốc tế Làng Mai

Tăng thân Làng Mai thiền hành
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 471.8 kB