Mùa hè – Summer Opening 2015

Mùa hè đã về trên Làng Mai! Khoảng 700 thiền sinh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên, đã về Làng Mai để cùng học thở, học cười, học đi, học ăn trong chánh niệm, học dừng lại và tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm…