Mùa hè 2017

Mỗi tuần có khoảng 800 – 1000 thiền sinh đến từ trên 40 quốc gia trên thế giới (trong đó có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên) đã về Làng trong khóa tu mùa hè.