Khóa tu xuất sĩ 2017

Dường như đã thành thông lệ, mỗi năm sau mùa an cư, tăng thân xuất sĩ Làng Mai lại tập hợp về xóm Thượng để tham dự khóa tu xuất sĩ. Năm nay, khóa tu xuất sĩ diễn ra trong 12 ngày, với gần 250 xuất sĩ từ ba xóm của Làng Mai, Thiền đường Hơi thở nhẹ (Paris), và đặc biệt là có quý thầy, quý sư cô từ Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB), Đức cũng về tham dự.

Xóm Thượng xuân về
Khoá tu xuất sĩ
Khoá tu xuất sĩ.1
Khoá tu xuất sĩ.2
Khoá tu xuất sĩ.3
Mặt trời hồng
Tụng kinh.1
Tụng kinh.2
Pháp thoại.1
Pháp thoại.2
Pháp thoại.3
Pháp thoại.4
Pháp thoại.5
Pháp thoại.6
Thiền hành.1
Thiền hành.2
Thiền hành.3
Thiền hành.4