Khóa tu xuất sĩ 2016

Ngày 25/2-5/3/2016, chúng xuất sĩ Làng Mai đã có một khóa tu với chủ đề: Chung tay giữ bếp lửa hồng – Together keeping the fire alive. Khóa tu đã rất thành công với nhiều niềm vui và hạnh phúc dù thời tiết cứ khi nắng khi mưa và khá lạnh.