Khoá tu Wake Up Earth 2017

Một tuần sau khi khóa tu mùa hè kết thúc, Làng lại tiếp tục mở cửa để đón hơn 500 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới về tu tập (từ ngày 11 đến ngày 18/8/2017 tại xóm Thượng).