Khóa tu Wake Up Earth 2016

Từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016, tại Làng Mai đã diễn ra khóa tu Wake Up Earth dành cho người trẻ với chủ đề “Bảo hộ hành tinh xanh”. Khóa tu đã thu hút gần 500 bạn trẻ đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới về tham dự. Khóa tu còn có sự tham dự của một vị khách mời đặc biệt, đó là bà Christiana Figueres – Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCC).