DSC07346

Đại chúng cùng trân quý sự có mặt của nhau vì hôm nay là ngày cuối cùng của khoá tu.