DSC07196

Nếu thiền sinh có câu hỏi thì sẽ được quý sư cô giải đáp