Lễ truyền giới Khất Sĩ Nam

Với sự chứng minh của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tam Sư – Thất Chứng, các sư chú đã trình diện và tiếp nhận giới pháp thật thanh tịnh và trang nghiêm. Năng lượng lành quý vị ấy được tiếp nhận từ chư Tôn Đức, từ đại chúng trong buổi lễ và tự thân tiếp nhận hết lòng Giới pháp mà đức Bụt đã truyền trao, tất cả sẽ là hành trang quý báu để các vị ấy tiếp bước dũng mãnh trên con đường phụng sự giúp đời.