Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thi kệ của Sư Ông Làng Mai tại phi trường Denver, USA

Tại phi trường Denver, tiểu bang Colorado Hoa Kỳ, hành khách được đọc thi kệ “Đã về đã tới” của Sư Ông trên một tấm pa nô có bề dọc là 2.5 m và bề ngang dài 3m. Chúng tôi không được biết là tấm pa nô này được trưng bày ở đó bao lâu. Chỉ biết là trong khi còn nằm ở đó, mỗi ngày, phi trường hiến dâng cho hành khách câu nhắn nhủ của Sư Ông rằng đích đến của họ đang nằm trong mỗi bước chân.

Bài thi kệ đó là:

I have arrived,    (tôi đã tới)
I am here           (tôi đã về tại đây)

My destination is  (Nơi tôi tới

in each step          đang nằm trong mỗi bước chân )


Mời các bạn xem cho vui và cùng thực tập đi những bước chân vững chãi để “quê hương đi về trên mỗi bàn chân”, bạn nhé!