Liên lạc với chùa Từ Hiếu

Chùa Tổ Từ Hiếu

Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Từ Hiếu: 054 3 886 991

Email: tuhieu.dtc@plumvillage.org

Facebook: Chùa Từ Hiếu