Bài kinh ca tụng Đất Mẹ

 

 

Bài kinh Ca tụng Đất mẹ

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa

Mẹ của trần gian của mọi loài

Chúng con xin hướng về chiêm ngưỡng

Ngôi sao xanh biếc giữa lưng trời

 

Mẹ đã sinh ra bao chủng loại

Tạo bao mầu nhiệm ở trên đời

Thương yêu hết mực, không kỳ thị

Ôm lấy muôn loài chẳng sót ai

 

Thuần hậu, bao dung và vững chãi

Mẹ đang chuyên chở cả muôn loài

Hằng sa Bồ Tát từng xuất hiện

Từ lòng Đất Mẹ thật xanh tươi

 

Mẹ còn ôm ấp và chuyển hóa

Xóa đi thù hận của con người

Ngày đêm sáng tạo và nuôi dưỡng

Làm cho lòng Đất nở hoa Trời

 

Trái tim mở rộng về muôn cõi

Ba ngàn thế giới cũng chung vui

Thấy được duyên sinh là tự tính

Giữ gìn bảo hộ không rớt rơi

 

Không có, không không, không còn mất

Không đồng, không dị, không khứ lai

Tình thương của Mẹ không biên giới

Đức độ mười phân vẹn cả mười

 

Bốn Tâm Vô Lượng là tình Mẹ

Đầy như bốn biển chẳng hề vơi

Mỗi độ Xuân về mang áo mới

Hoa hồng liễu lục thật xinh tươi

 

Hạ đến ngàn cây phô sắc thắm

Hạt lành, trái ngọt khắp nơi nơi

Rừng Thu rực rỡ bày muôn sắc

Đông sang hoa tuyết ngập lưng trời

 

Chiều xướng Hải Triều như sấm động

Sáng họa Bình Minh cảnh tuyệt vời

Thị hiện nhiệm mầu trong vũ trụ

Bông hoa đẹp nhất Hệ Mặt Trời

 

Trí tuệ chiếu mười phương pháp giới

Tâm tư mở rộng về muôn nơi

Mẹ là Tịnh Độ trong Hiện Tại

Trong cả Tương Lai của mọi loài

 

Chúng con quay về nương tựa Mẹ

Không còn tìm kiếm, không ngược xuôi

Thấy được trong Con luôn có Mẹ

Thấy Con trong Mẹ cả muôn đời

 

Xin nguyện noi gương lành của Mẹ

Sống từng giây phút thật an vui

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa (ba lần)