Ngày quán niệm dành cho giáo chức, sinh viên và học sinh

 

Trân quý mời các nhà tổ chức, giám sát, quản lý trong ngành giáo dục, hiệu trưởng, giáo viên, các vị làm việc trong ngành nghề khác liên quan đến giáo dục, và sinh viên các trường đại học và các học sinh trung học tới tham dự ngày quán niệm với chủ đề: Vun trồng bình an và hạnh phúc trong trường học.

Địa điểm: Khuôn viên Tai Po, viện giáo dục Hongkong

Thời gian: Thứ Bảy, 18.05.2013

Ngôn ngữ: Tiếng anh và thông dịch ra tiếng Quảng Đông

Nội dung sinh hoạt trong ngày quán niệm:

Thiền hành

Pháp thoại được hướng dẫn bởi Sư Ông Làng Mai

Ăn cơm trong chánh niệm

Thiền buông thư

Ngồi thiền

Hội thảo giáo dục

Triển lãm sách

 

 

Xin đăng ký trước ngày 12.04.2013