Ngày quán niệm dành cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe


Thân và tâm là một

Ngày quán niệm dành cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe do Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn

 

Ngày: Thứ Ba, 21.5.2013

Thời gian: 10.00 – 16.00

Địa điểm: Trung tâm Behavioural Health, Trường Đại Học Hong Kong

Lệ phí: 250.00 (bao gồm ăn trưa)

Đăng ký trên mạng sẽ bắt đầu vào 10 giờ 00 sáng Thứ Hai 25.3.2013

Đối tượng tham dự: Chuyên viên sức khỏe và nhân viên xã hội

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Chương trình:

(Chương trình chi tiết cho ngày quán niệm và tất cả các sinh hoạt khác trong chuyến hoằng pháp Hong Kong 2013 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, xin tham khảo trang http://www.pvfhk.org

Chương trình sơ lược cho ngày quán niệm:

 1. Thiền tọa

 2. Pháp thoại

 3. Ăn trưa chánh niệm (cơm chay)

 4. Thiền buông thư

 5. Chia sẻ, pháp đàm

 6. Chia tay

Ngày quán niệm được tổ chức bởi: Trung tâm Phật học Ứng dụng Á châu và Trung tâm Chăm sóc Hành vi Sức khỏe của Trường Đại học Hong Kong

Công tác có liên quan đến việc chăm sóc và phục vụ con người là việc làm rất ý nghĩa. Trong khi chăm sóc sức khỏe, tình cảm, tinh thần của những người có vấn đề, các chuyên viên y tế và nhân viên xã hội rất cần được yểm trợ về cả hai mặt thân và tâm để họ có thể làm việc được lâu dài.

Trong ngày quán niệm, chúng ta sẽ học cách thở có chánh niệm, đi thiền hành, ăn cơm im lặng, buông thư, lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ. Những thực tập này sẽ giúp chúng ta thong thả lại, biết nghỉ ngơi một chút trong cuộc sống bận rộn hàng ngày. Chúng ta sẽ được nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh (Thầy) chỉ dạy về cách chăm sóc thân tâm trong khi phục vụ và chăm sóc người khác.

Pháp thoại và pháp đàm sẽ tập trung vào đề tài có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phục vụ con người. Nếu quý vị không làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng tham dự các buổi sinh hoạt khác trong chuyến hoăng pháp của Thiền sư ở Hong Kong năm 2013. Xin tham khảo thêm trang www.pvfhk.org. để biết thêm chi tiết.

Các trang có liên quan khác:

Mind/Body Medical Institute invited Zen Master Thich Nhat Hanh to be the first recipient of the Mind/Body/Spirit award (July 25, 2001)

Meditation and Psychotherapy: Deepening Mindfulness with Thich Nhat Hanh
Date: 9/11/2013 – 9/12/2013, Boston, MA, USA
Offered by: Cambridge Health Alliance – Department of Psychiatry

Cách đăng ký:

 1. Đăng ký trên mạng tại www.pvfhk.org. (đây là trang nhà của Làng Mai tại Hong Kong)

 2. Vì số chỗ có hạn xin đăng ký sớm.

 3. Xin vui lòng thanh toán lệ phí trong vòng một tuần lễ sau khi đăng ký để bảo đảm có chỗ.

 4. Một tuần sau khi đăng ký trên mạng mà lệ phí chưa được thanh toán, tên của quý vị sẽ được để vào danh sách chờ đợi. Và như thế quý vị vẫn chưa có chỗ chính thức.

 5. Chúng tôi xin không hoàn lại lệ phí nếu quí vị muốn hủy bỏ không tham dự nữa.

Cách thanh toán lệ phí:

 1. Xin vui lòng in trang “Xác Nhận” (confirmation) và gởi chung với một chi phiếu (cheque) với tên người nhận là The Plum Village Foundation Hong Kong Limited. Ngoài ra chúng tôi xin tri ân bất cứ sự đóng góp thêm/cúng dường khác trong việc yểm trợ cho chuyến hoằng pháp của Làng Mai tại Hong Kong.

 2. Cúng dường thêm cho The Plum Village Foundation Hong Kong Limited và tiền lệ phí ngày quán niệm (250 mỗi người) có thể dùng chung một chi phiếu.

 3. Xin gởi trang “Xác nhận” và chi phiếu về địa chỉ” Centre on Behavioral Health, HKU 2/F, The Hong Kong Jockey Club Building for Interdisciplinary Research, 5 Sassoon Road, Pokfulam, Hong Kong

Vui lòng đề bên ngoài bì thư: Ngày Quán Niệm (Day of Mindfulness)

Điện thoại: 28315163

Email: bhealth@hku.hk