Lịch học tháng 9/2022 của khoá giảng “Trái tim của thiền tập Làng Mai” do thầy Pháp Niệm hướng dẫn

Kính thưa đại chúng,

Khoá giảng “Trái tim của thiền tập Làng Mai” được thầy Pháp Niệm chia sẻ về nội dung “14 bài kệ Chỉ Quán” đang tiếp tục được diễn ra.

Vào tháng 9/2022 này, Thầy sẽ có 2 buổi giảng vào mỗi 9:00 sáng (giờ Thái Lan) các ngày Chủ nhật 04/09 và 18/09/2022.

Đại chúng có thể lưu lại lịch học tháng này và cập nhật đường dẫn Zoom để có thể tham dự được trọn vẹn với tăng thân.

Buổi học tiếp theo sẽ được truyền trực tiếp từ Tu viện Vườn Ươm, Làng Mai tại Thái Lan lúc 9:00 sáng Chủ Nhật ngày 04/09/2022. Và sẽ được phát trực tiếp qua Zoom và trên kênh Youtube Làng Mai.

Dưới đây là đường dẫn Zoom của lớp học:
 
 

Mã truy cập: 950 6932 0468
Mật khẩu: 123456

 

Và đây là chuỗi liên kết các bài giảng của khoá học trên Youtube Làng Mai:

 

 

Kính cám ơn đại chúng.