Lịch sinh hoạt xuân

 

Chủ Nhật 03-02-2013 (23-12-Quý Tỵ) – Gói bánh ngày tết tại Xóm Thượng
8g30: ngồi thiền
9g00: pháp thoại
sau pháp thoại: Dựng nêu, gói bánh

Tối đưa Ông Táo

 

Chủ nhật 09-02-2013 (29-12-Tân Mão) – Đón giao thừa tại Xóm Mới
15g30: Bình thơ
17g30: Lễ đón giao thừa
20g00: Văn nghệ tết

Mùng 1 tết (10-02-2013) – Xóm Thượng – Chùa Pháp Vân
10g00: Múa lân, Lễ đầu năm (Chúc thọ, đảnh lễ)
11g00: Bói Kiều, Shakespeare, Victor Hugo
12g30: Cơm trưa, thăm phòng chúc tết.

Mùng 2 tết (11-02-2013) – Xóm Hạ – Chùa Cam Lộ
10g00: Bói Kiều, Shakespeare, Victor Hugo
12g00: Cơm trưa, thăm phòng chúc tết.

Mùng 3 tết (12-02-2013) Xóm Mới – Chùa Từ Nghiêm
10g00: Bói Kiều, Shakespeare, Victor Hugo
12g00: Cơm trưa, thăm phòng chúc tết.

Mùng 4 tết (13-02-2013) – Xóm Thượng – Chùa Sơn Hạ
10g00: Bói Kiều, Shakespeare, Victor Hugo
12g00: Cơm trưa, thăm phòng chúc tết.

_________________________

Nghệ Thuật Đoán Quẻ Kiều >>