Hoằng pháp tại EIAB

Con đường Vui
Có nhau ta còn tương lai
Thông điệp của Chư Tổ: Chuyển hóa sợ hãi – Xây dựng tình thâm
Nghe Thầy kể chuyện về buổi Pháp thoại công cộng cho hơn 11.000 người tại chùa Bemeosa – Busan – Korea ngày 10.05.2013