Lời cảm ơn

 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà báo cũng như các nhà xuất bản đã tạo cảm hứng và cho phép chúng tôi sử dụng những bài báo, bài phỏng vấn để làm nên cuốn sách này:

 • Andrea Miller
 • Anne A. Simpkinson
 • Bell Hooks
 • Claudio Gallo
 • Jo Confino
 • Marianne Schnall
 • Malte Conradi và Sarah Raich
 • Melvin McLeod
 • Parallax Press
 • Publishers Weekly
 • Tom Levitt
 • Trevor Carolan
 • Velcrow Ripper

Xin thành kính tri ân.

BAN BIÊN TẬP LÀNG MAI