Câu đối tết Quý Tỵ 2013

Con đã về rồi đó – Con đã tới thật rồi