Câu đối Tết Quý Mão 2023

Nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023, tăng thân Làng Mai xin được gửi đến quý vị thân hữu câu đối Tết Quý Mão như một món quà để thực tập cùng nhau trong năm mới.

 

                                                             Tiếng Việt

                                              

                                           

 

                                                           Tiếng Anh