Câu đối Tết 2016

Nuôi dưỡng tình huynh đệ – Bảo hộ hành tinh xanh