Câu đối tết Nhâm Thìn 2012

Lưới nghi muôn trùng phá – Đuốc tuệ vạn nẻo soi