Câu đối tết Ất Mùi 2015

càng nhìn càng hiểu rõ – biết lắng biết thương sâu