Quê hương tuổi nhỏ

Nhạc & lời Nhất Hạnh
Thiền ca Pháp Niệm

Download

Nghe hoa cau quyến rủ
Nắng chiều muộn thoi thóp kêu thành tiếng
Không gian đọng
Cánh chim trắng vọng bên bờ xưa
Cô thôn chiều nổi gió
Áo lụa bay
Cầu ô thước
Sông nước cồn cỏ
Con nghé nhỏ đuổi chạy mặt trời
Tiếng tù và giục giã
Khói sương cơm chiều lửa đỏ
Mái rạ thấp
Tôi ra gọi em về
Nhưng chỉ thấy bốn bề
Hư vô giăng mắc
Nhưng, chỉ thấy bốn bề hư vô