Bụt là vầng trăng mát

 

Thơ & nhạc Nhất Hạnh
Thiền ca Pháp Niệm

Download

Bụt là vầng trăng mát
Đi ngang trời thái không
Hồ tâm chúng sinh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần.