Lễ tự tứ kết thúc khóa an cư kiết đông 2016 – 2017

Sáng ngày 12 tháng 02 năm 2017, ba hồi chuông trống Bát Nhã rền vang mở đầu cho lễ Tự tứ kết thúc khóa an cư kiết đông 2016 – 2017 của Đạo tràng Mai Thôn, tại thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng. Đây là một ngày vui lớn của tứ chúng Làng Mai. Trong mùa an cư năm nay, tại đạo tràng Mai Thôn có 199 vị xuất sĩ và 94 vị cư sĩ cùng an trú và tu tập miên mật trong 90 ngày.

Theo truyền thống đạo Bụt, sau mỗi mùa an cư, quý thầy, quý sư cô làm lễ Tự tứ. Tự tứ nghĩa là cầu xin được soi sáng (tiếng Phạn là Pravàrana). Tự tứ cũng có nghĩa là tùy hỷ, tức là tùy lòng mình muốn như vậy, muốn cầu xin các vị đồng tu phạm hạnh soi sáng, chỉ cho biết những lỗi lầm ta đã phạm phải (nếu có) mà các vị ấy đã thấy, nghe hoặc nghi. Sau khi quán chiếu, nếu nhận thấy rõ ràng đó là lỗi lầm, là khuyết điểm của ta thì ta sẽ xin phát nguyện sám hối và tu tập để chuyển hóa.

Trong lễ Tự tứ, thầy Pháp Hữu – trú trì chùa Pháp Vân (xóm Thượng), sư cô Hội Nghiêm – trú trì chùa Cam Lộ (xóm Hạ) và sư cô Từ Nghiêm – đại diện Hội đồng trú trì chùa Từ Nghiêm (xóm Mới) được đại chúng cử ra để làm người nhận Tự tứ.

Các vị trú trì chùa Pháp Vân, chùa Cam Lộ và đại diện Hội đồng trú trì chùa Từ Nghiêm thỉnh cầu Tự tứ với Sư Ông Làng Mai – được đại diện bởi quý thầy, quý sư cô lớn trong tăng thân.

Đại chúng thỉnh cầu Tự tứ với các vị trú trì

Trong lời chia sẻ với đại chúng, các vị trú trì đều nhận thấy rằng trong ba tháng an cư vừa qua, đại chúng các xóm của Làng Mai đã thực tập rất có hạnh phúc, hài hoà và có rất nhiều năng lượng. Đại chúng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên con đường chuyển hoá thân tâm, làm đẹp chính mình. Các vị thiền sinh dài hạn cũng đã đóng góp rất nhiều trong công việc cũng như trong sự thực tập và đem lại nhiều bình an cho đại chúng. Các huynh đệ hết lòng tu học, làm việc chung với nhau rất vui. Các vị trú trì kính mong mỗi thành viên trong tăng thân đều tiếp nhận thư soi sáng của đại chúng với tất cả tình thương và quán chiếu cho sâu sắc về những điều trong thư soi sáng, để mình có thể đi xa hơn trên con đường tu tập và độ đời.

Trước ngày Tự tứ khoảng một tháng, đại chúng các xóm ở Làng Mai đã bắt đầu ngồi lại để thực tập soi sáng cho mỗi người trong tăng thân. Mở đầu buổi soi sáng là lời quán nguyện: 

"Lạy Bụt, lạy Tổ, hôm nay chúng con thực tập soi sáng cho các sư anh (sư chị) và sư em của chúng con. Chúng con biết tất cả chúng con đều là những thành phần của cùng một tăng thân, tất cả chúng con đều là xương thịt của cùng một tăng thân. Vì vậy, chúng con ý thức rằng soi sáng cho bất cứ ai trong tăng thân cũng là tự soi sáng cho chính mình. Chúng con nguyện sẽ đem hết tình thương và sự hiểu biết của chúng con để thực tập công việc soi sáng.

Chúng con nguyện tất cả những gì chúng con nói ra đều phát sinh từ thiện ý muốn đi tới một cái thấy chính xác về đối tượng soi sáng và cống hiến cho đương sự những đề nghị thực tập thực tế để có thể đưa tới những chuyển hóa tốt đẹp cho đối tượng soi sáng. Chúng con nguyện cố gắng không để cho sự buồn giận và những thành kiến làm sai lệch cái thấy của chúng con. Chúng con nguyện bất cứ một lời nói nào của chúng con cũng đều phát xuất từ tình thương. Chúng con biết trong khi soi sáng cho một thành phần của tăng thân, chúng con cũng đang soi sáng cho bản thân chúng con, vì vậy việc thực tập soi sáng cũng đem lại lợi lạc cho bản thân của mỗi chúng con.

Lạy Bụt và chư Tổ gia hộ cho chúng con để buổi thực tập soi sáng này được thành công viên mãn."

Kết thúc lễ Tự tứ, mỗi người trong đại chúng đều hân hoan đón nhận lá thư soi sáng mà đại chúng đã để vào đó tất cả tình thương với ước mong giúp cho mình chuyển hóa và có nhiều hạnh phúc trên con đường tu tập. Xin nguyện làm mới mình trong từng hơi thở chánh niệm, từng bước chân ý thức để xứng đáng là sự tiếp nối đẹp đẽ của Bụt, của Thầy và Tăng thân!

 

 

Để xem thêm hình ảnh về Lễ Tự tứ, xin bấm vào đường link này: http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/an-cu-kiet-dong/le-tu-tu-ackd-2016-2017/