Sưu tầm những câu đối của Sư ông Làng Mai

Kính thưa quý thầy quý sư cô và các thân hữu,

cau doi mua hoa thuy tienBan Biên Tập Làng Mai xin giới thiệu đến quý thầy quý sư cô và các thân hữu những câu đối của Sư Ông Làng Mai được sưu tầm qua năm tháng. Những câu đối này được dùng treo trong các thiền đường, Phật đường và tổ đường của các trung tâm tu học Làng Mai cũng như các chùa và tu viện khác. Hơn 50 năm qua, Sư Ông Làng Mai đã viết rất nhiều câu đối, nhưng rất tiết là BBT chỉ mới có thể tập họp được lại bấy nhiêu. Nếu quý thầy quý sư cô và các thân hữu nào có cơ duyên biết thêm những câu đối khác do Sư Ông Làng Mai viết mà không có trong danh sách này, thì xin hoan hỉ liên lạc cho BBT Làng Mai biết (banbientap@langmai.org). Chúng con xin chân thành tri ân.

 

Tinh chuyên soi tỏ sao trên biển
Hào hùng vươn tới sóng chân trời


Trúc tím hoa vàng mắt chánh niệm truyền trao càng ngắm càng nhìn càng hiểu rõ
Thông reo chim hót tai chân tâm tiếp thọ biết nghe biết lắng biết thương sâu


Một lá ngô đồng rơi người vẫn cùng ta leo đồi thế kỷ
Ngàn hoa thuỷ tiên hé đất cứ theo trời hát khúc vô sinh


Qua vườn trúc thôn trên xuống Pháp Thân Tạng hội Thuỷ tiên ngàn tiên hé cánh
Băng đồi Mai xóm dưới qua Tham Vấn Đường ngày thả cá đàn cá tung tăng


Nhìn trúc mộc lên xanh nghe hải triều lên mấy độ
Thấy mai lan nở rộ nguyện phát túc về siêu phương


Tai nạn xưa trút sạch chín xóm rong chơi nghe hải triều sớm tối
Cơ duyên nay dồi dào một nhà xum họp ngắm mây lồng trước sau


Trúc quân tử dù thẳng nhưng mềm mại
Mai thanh tao tuy gầy vẫn kiên cường


Nước bích lắng trong ngàn sông có nước ngàn sông trăng hiện
Non nham tú lệ mỗi lần nhìn lại mỗi lần mới tinh


Trên đài sen trắng Như Lai hiện
Giữa rừng trúc tím Quán Âm ngồi


Suối tuôn róc rách dòng Cam Lộ
Dương reo vi vút Hội Ngàn Sao


Tịnh độ nơi đây thích ý rong chơi người chẳng tìm cầu chi nữa
Bản môn bây giờ phỉ lòng an trú ta há theo đuổi gì thêm


Hộ trì sáu căn đi đứng nằm ngồi tâm chánh niệm
Trau giồi ba học vào ra cười nói tướng đoan nghiêm


Đầu non trăng chiếu tâm vững chãi
Góc biển mây lòng ý thảnh thơi


Giọt nước thành dòng sông thanh thản người về chơi biển lớn
Bước chân nên cõi tịnh thảnh thơi ta lên dạo đồi cao


Hoa giác ngộ nở khắp trong thiền lâm
Mưa diệu pháp thấm nhuần nơi học địa