Lịch sinh hoạt tại Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tháng 5 tới tháng 9 năm 2013

(cập nhật ngày 04/07/2013) Thiền đường sẽ đóng cửa từ 05.07.2013 đến 21.07.2013 (Quý Sư cô về Làng tham dự khóa tu mùa hè) và làm biếng từ ngày 12.08.2013 đến 24.08.2013

Tháng 5

Thứ 4, 08/05/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

Thứ 7, 11/05/2013: Lễ sám hối 19h30 (Công phu chiều chủ nhật – Nhật tụng thiền môn)

Chủ Nhật, 12/05/2013: Ngày tụng giới

-10.00: Lễ tụng giới
-15.00: Học về 16 Phép Quán Niệm Hơi Thở.

(Theo phương thức: một vị có kinh nghiệm trình bày rồi sau đó đại chúng cùng nhau chia sẻ việc áp dụng sự thực tập ý thức hơi thở, bước chân, lời nói, hành động, tâm ý hay làm sao ngồi thiền, tụng kinh và thực tập các pháp môn sao cho có thêm an lạc trong đời sống hàng ngày; chúng ta sẽ cùng nhau tu học vui và giúp nhau từ từ đi ra những khó khăn…)
Thứ 4, 15/05/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

Chủ Nhật, 19/05/2013: Lễ Phật Đản bắt đầu lúc 10h

Thứ 4, 22/05/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

Chủ Nhật, 26/05/2013: Ngày Quán Niệm

– 10.00: pháp thoại của Thầy (giảng các bài kinh, bộ Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh)
– 15.00: pháp đàm về sự học hiểu và áp dụng về bài kinh được học buổi sáng

Thứ 4, 29/05/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

 

Tháng 6

Chủ Nhật, 02/06/2013: Ngày sinh hoạt dành cho các bạn trẻ hai tăng thân Pháp và Việt.

Thứ 4, 05/06/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

Thứ 7, 08/06/2013: Lễ sám hối 19h30 (Công phu chiều chủ nhật – Nhật tụng thiền môn)

Chủ Nhật, 09/06/2013: Ngày tụng giới

-10.00: Lễ tụng giới
-15.00: Học về 16 Phép Quán Niệm Hơi Thở.

(Theo phương thức: một vị có kinh nghiệm trình bày rồi sau đó đại chúng cùng nhau chia sẻ việc áp dụng sự thực tập ý thức hơi thở, bước chân, lời nói, hành động, tâm ý hay làm sao ngồi thiền, tụng kinh và thực tập các pháp môn sao cho có thêm an lạc trong đời sống hàng ngày; chúng ta sẽ cùng nhau tu học vui và giúp nhau từ từ đi ra những khó khăn…)
Thứ 4, 12/06/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

Thứ 4, 19/06/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

22/06 – 23/06/2013: Khóa tu hai ngày dành cho người Việt (quý thầy, quý sư cô từ Làng Mai lên tham dự để yểm trợ cho sự tu học)

– 10.00: pháp thoại của Thầy (giảng các bài kinh, bộ Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh)
– 15.00: pháp đàm về sự học hiểu và áp dụng về bài kinh được học buổi sáng

Thứ 4, 26/06/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

Tháng 7 (cập nhật ngày 04/07/2013)

Thiền đường sẽ đóng cửa từ 05.07.2013 đến 21.07.2013 (Quý Sư cô về Làng tham dự khóa tu mùa hè)
và làm biếng từ ngày 12.08.2013 đến 24.08.2013

Chủ Nhật, 21/07/2013: Ngày sinh hoạt dành cho các bạn trẻ Việt Nam (sẽ thông báo thời khóa sau).

Thứ 4, 24/07/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

Chủ Nhật, 28/07/2013: Ngày Quán Niệm

– 10.00: Nghe Pháp thoại của Thầy giảng Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não ( Công phu nở đóa sen ngàn cánh)
– 15.00: Thực tập Ba Cái Lạy và pháp đàm (ngắn)

Thứ 4, 31/07/2013: 17h Tụng kinh tiếng Việt

 

Tháng 8

Chủ Nhật, 11/08: Tụng giới

– Sáng: Tụng giới

– Chiều: Trình bày và thực hành niệm thân (hơi thở thứ 3 và 4 của Kinh Quán niệm Hơi Thở)

Chủ Nhật, 25/08:quán niệm tháng

– Sáng : Nghe Pháp thoại của Thầy giảng Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não ( Công phu nở đóa sen ngàn cánh)

– Chiều:  Pháp đàm

*15/09:tụng giới

– Sáng: Tụng giới

– Chiều: Trình bày và thực hành niệm hơi thở (hơi thở thứ 5 và 6 của Kinh Quán niệm Hơi Thở)

Tháng 9:

Chủ Nhật, 22/09: ngày người trẻ Việt(sẽ thông báo thời khóa sau)

Chủ Nhật, 29/09: quán niệm tháng

– Sáng : Nghe Pháp thoại của Thầy giảng Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não ( Công phu nở đóa sen ngàn cánh)

– chiều: Tụng kinh (30 phút) và Thực tập Thiền Lạy

Chủ Nhật, 13/10:tụng giới

– Sáng: Tụng giới

– Chiều: trình bày và thực hành niệm hơi thở( hơi thở thứ 7 và 8 của Kinh Quán niệm Hơi Thở)

Chủ Nhật, 27/10: quán niệm tháng

– Sáng : Nghe Pháp thoại của Thầy giảng Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não ( Công phu nở đóa sen ngàn cánh)

– Chiều:  Pháp đàm tổng kết Kinh Kim Cương.

“Tăng thân an lạc sống tươi vui

mọi giới quy y thêm phước tuệ”