Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Phỏng vấn

Phỏng vấn

Phỏng vấn Sư cô Chân Đức
Phỏng vấn quý thầy, sư cô tuổi Cọp
Phỏng vấn Thầy Trung Hải về tình hình Bát Nhã
Phỏng vấn sư cô Tạng Nghiêm
Phỏng vấn thầy Pháp Hội
Phỏng vấn Thượng Tọa Lệ Trang
Phỏng vấn Sc Thoại Nghiêm
Phỏng Vấn Quý Thầy Từ Hiếu Và Bát Nhã
Phỏng vấn thầy Pháp Dung
Phỏng vấn Sc Mai Nghiêm
Phỏng vấn Sc Học Nghiêm
Phỏng vấn thầy Minh Mẫn
Phỏng vấn sư chú Pháp Xả
Phỏng vấn thầy Pháp Trạch
Phỏng vấn sư cô Trai nghiêm - chiếc vĩ cầm của Tăng thân
phỏng vấn các sư chú sa di mới - cây Kim Ngân hoa
phỏng vấn thầy Pháp Đăng - Bệnh là quà tặng
Phỏng vấn thầy Pháp Khâm
Có một lần Thầy Pháp Đệ hỏi là: "Thầy Pháp Khâm, tôi thấy thầy làm việc cũng nhiều, khó khăn cũng có, mà sao tôi thấy thầy vẫn vui? Thầy đừng có nói với tôi là thầy có Bồ đề tâm, tôi biết chuyện đó rồi"(cười). Mình đã trả lời là mình làm việc mà không cần có sự công nhận, có ai nhắc tới thì vui, không ai nhắc đến cũng không sao. Mình thấy điều gì tốt, điều gì hay thì mình làm. Chính cái đó làm cho mình có sự sáng tạo. (Thầy Pháp Khâm).
Được là chính mình
Phỏng vấn Colia, người bạn 15 tuổi đang thực tập tại Làng Mai trong một năm. Bài phỏng vấn được chuyển ngữ từ tiếng Anh.
Con thuyền tăng thân
Phỏng vấn thầy Chân Pháp Hộ