Trăm hoa đua nở

Bạn trẻ thân mến!

Trải qua dòng lịch sử, đạo Bụt đã không ngừng thay đổi từ hình thức tới nội dung, nhưng tinh ba vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi Bụt nhập diệt khoảng 140 năm, đạo Bụt đã chia ra thành hai bộ phái gọi là Thượng toạ bộ và Đại chúng bộ. Từ đó, đạo Bụt lại tiếp tục chia ra thêm nhiều bộ phái nữa, có tới 20 bộ phái. Cứ như thế, đạo Bụt không ngừng thay đổi, chia chẻ, phát triển, vì thế đạo Bụt mới có các cỗ xe mới như Đại thừa, Kim Cang thừa…

Đây không phải là dấu hiệu tiêu cực mà là sự phát triển rất cần thiết để đạo Bụt được sinh sôi nảy nở như trăm hoa đua nở. Tuy mỗi bộ phái có những chủ trương, cái hiểu, cách hành trì khác nhau, nhưng đứng về phương diện nền tảng, các bộ phái vẫn giữ được cái đồng nhất về giáo lý như Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Tam vô lậu học…

Đạo Bụt được ví như cội cây Bồ đề, the Bodhi tree. Đây là một hình ảnh đẹp, bởi Bụt đã thành đạo dưới cội Bồ đề gần bên dòng sông Ni liên thuyền. Cây Bồ đề phải lớn lên, thay đổi, sinh ra nhiều hạt Bồ đề để sinh con đẻ cái. Những hạt giống Bồ đề này phải tiếp tục nảy mầm để trở thành những cây Bồ đề con. Cứ như thế, thế hệ này sẽ tiếp nối nhiều thế khác như một dòng chảy của dòng họ Bồ đề.

Cây Bồ đề không thể nào đứng yên mãi, bởi nếu đứng yên thì cây ấy bắt đầu già yếu, chết từ từ. Cây Bồ đề cũng không thể sống mãi sống hoài mà không chết. Cây Bồ đề này có thể thọ nhiều năm, nhưng cây Bồ đề già quá sẽ không đủ sức để bung ra những chiếc lá và sinh ra những hạt Bồ đề mạnh khỏe. Theo luật tự nhiên, cây Bồ đề gốc phải già, phải chết, nhưng không sao, vì những cây Bồ đề con đã tiếp nối, đang tiếp nối và sẽ tiếp nối. Đạo Bụt cũng thế! Đạo Bụt Nguyên thủy đã được tiếp nối ở đạo Bụt Bộ phái, ở đạo Bụt Đại thừa… Đạo Bụt phải thay đổi, chuyển biến, sinh sôi, nảy nở, nhờ thế đạo Bụt mới có thể sống còn đến ngày hôm nay và lan truyền ra khắp toàn thế giới.

Đạo Bụt là con đường đi về nơi giải thoát, là nghệ thuật sống tỉnh thức. Nếu đi trên con đường ấy, bạn gặp các con đường nhỏ khác như đường tách, đường rẽ, đường chéo là chuyện đương nhiên.

Hãy tiếp xúc với sự sống linh động, mầu nhiệm như tia nắng sớm lung linh trên chiếc lá, tiếng chim ca, đôi mắt ngây thơ của trẻ thơ.