Tâm thư cho phụ huynh

Sáng nay, trong khi đại chúng ngồi thiền tôi có soạn thảo ra một vài tiêu đề cho Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử, có thể làm ra một tờ bướm nhỏ nói về mục đích, đường lối, phương pháp của Gia Đình Phật Tử và kêu gọi giới phụ huynh yểm trợ để Gia Đình Phật Tử có thể làm được nhiệm vụ mà Tam Bảo và phụ huynh giao phó. Tôi đã ngồi xuống với tất cả trái tim của tôi. Tôi đã ngồi viết để giúp quý vị nói về mục đích và phương pháp của Gia Đình Phật Tử với lời kêu gọi sự yểm trợ từ phía gia đình các em để mình có thể làm được phận sự mà mình đã được Đức Thế Tôn, đã được các gia đình các em giao phó. Tôi viết xuống rất đơn giản. Đây chỉ là một vài ý sơ lược, các vị trong Ban Hướng Dẫn, với tài năng của quý vị sẽ phát triển những ý đó và trình bày khéo léo để tài liệu này có thể được sử dụng như một tài liệu căn bản của Gia Đình Phật Tử. Tài liệu này có thể được sử dụng để thiết lập quan hệ tốt giữa ta và giới phụ huynh vì nếu giới phụ huynh không yểm trợ ta thì không thể nào chúng ta có thể thành công được.

"Gia Đình Phật T là một tổ chc nuôi dưỡng và go dc thanh thiếu niên theo tinh thần đường hướng Phật giáo. Các Huynh Trưởng của Gia Đình Phật T đã được huấn luyện và đào tạo đ hướng dn các đoàn sinh sống theo nếp sống hiếu thuận, từ hòa, hiểu biết thương yêu của truyền thống đạo Bụt. Học đường hội ngày nay quá nhiều chất liệu cám dỗ, bạo động, căm thù, nghi kỵ thèm khát. Phụ huynh lo sợ con em bị nhiễm độc bởi những chất liệu ấy nên thao thức muốn con em được nương tựa vào một nếp sống tâm linh để được bảo vệ nuôi dưỡng bằng những chất liệu lành mạnh của nền đạo dân tộc. vậy quý vị đã gởi con em mình vào Gia Đình Phật Tử. Các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử tuy đạo hạnh tài năng chưa thật toàn hảo nhưng ai cũng đã được huấn luyện tu học liên tục đ càng ngày càng có thêm khả năng bảo vệ nuôi dưỡng đoàn sinh của mình. Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử cố tâm thực tập cho bản thân cho gia đình mình; bồi đắp chất liệu hòa thuận, tin yêu hạnh phúc cho gia đình mình trong khi dạy dỗ hướng dẫn các em tại đoàn quán để rồi các em cũng học được các phương thức ấy làm tăng tiến chất liệu hòa thuận, tin yêu hạnh phúc trong gia đình của chính các em. Phụ huynh đã gởi con em cho tổ chức Gia Đình Phật Tử thì xin yểm trợ cho đoàn cho con em mình trong việc áp dụng những pháp thực tập ấy trong gia đình mình. Nếu phụ huynh thực tập Năm Giới vững vàng, cố gắng dành thì giờ để tham dự vào những buổi sinh hoạt, tụng giới những ngày quán niệm do Gia Đình Phật Tử tổ chức cộng tác với các em trong việc tổ chức tu học tại nhà thì đó một yểm trợ rất lớn cho Gia Đình Phật Tử. thế thì các Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử mới làm tròn được bổn phận nuôi dưỡng bảo vệ các em trong môi trường độc hại của hội hiện giờ. Các Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử mong mỏi quý vị phụ huynh cùng đi với các em trên con đường tu học. Bởi nếu không quý vị tán đồng yểm trợ thì chúng tôi không thể nào làm tròn được sứ mạng quý vị giao phó. Mỗi đoàn sinh thể những khổ đau khó khăn tại học đường, tại gia đình ngoài hội. Chúng tôi mong được cộng tác với quý vị phụ huynh để nhận diện được những khổ đau khó khăn ấy của các em tìm ra những biện pháp hữu hiệu để giúp các em gỡ rối cho các em. Gia Đình Phật Tử rất cần những lưu tâm yểm trợ của quý vị.”

Đây là những ý chính, Ban Hướng Dẫn cũng như các Huynh Trưởng có thể tổ chức pháp đàm để làm ra một văn bản chính thức, được Đại Hội chấp thuận và đem ra thực hành. Đó là một trong các món quà tặng cho tổ chức Gia Đình Phật Tử.