DSC_2385

Bồ tát Quan Thế Âm là người có khả năng lắng nghe. Lắng nghe tiếng kêu bi thương của con người để tìm tới mà cứu độ. Hạnh của ngài là hạnh lắng nghe với tâm từ bi. Trong khi trì tụng danh hiệu của đức Quan Thế Âm, ta tiếp xúc được với năng lượng của tình thương trong trái tim ta.