Khóa tu tiếng Pháp (từ 13-20/4/2019)

Những ngày qua, tại Làng Mai Pháp đã diễn ra khoá tu dành cho người nói tiếng Pháp (từ ngày 13-20.04.2019). Có khoảng 600 thiền sinh về tham dự khóa tu trong nắng ấm mùa xuân, trong bầu không khí ấm áp tình gia đình và tình tăng thân.