Khóa tu tiếng Pháp (14 – 21.4.2018)

Vừa qua, tại Làng Mai, Pháp đã diễn ra khoá tu dành cho người nói tiếng Pháp. Có khoảng 600 thiền sinh về tham dự khóa tu.