Khoá tu tiếng Pháp 2017

Hơn 550 thiền sinh đã về Làng tham dự khóa tu tiếng Pháp (từ ngày 10 – 17.04) trong nắng ấm mùa xuân, trong bầu không khí ấm áp tình gia đình, tình tăng thân.