Lễ Bông Hồng Cài Áo-2021

“Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Để tưởng nhớ tới ân đức sinh thành, để cầu nguyện cho Cha Mẹ và cũng để nuôi dưỡng ý thức về tình nghĩa hạnh phúc, vừa qua quý thầy quý sư cô tại Làng Mai (Pháp quốc) đã tổ chức buổi lễ Bông Hồng Cài Áo trực tuyến với sự tham gia của rất nhiều các bạn thiền sinh khắp nơi thế giới.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ, kính mời mọi người cùng thưởng thức: