Hộ trì sáu căn

Thơ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nhạc: Sư cô Hoa Nghiêm

Giọng hát: Lô Thuỷ