Bông hoa vàng trong cỏ

Thơ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Giọng hát: Sư cô Định Nghiêm