Pháp thoại công cộng tại Royal Paragon Hall, Bangkok

Pháp thoại công cộng tại Royal Paragon Hall, Bangkok

Thứ Ba 9.4.2013

Địa điểm: Đại sảnh Royal Paragon, lầu 5, Siam Paragon, Bangkok

Chương trình: từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối

–    Thiền ca do ban nhạc G-One Band cúng dường. Đây là một ban nhạc tài năng đã ra album ‘Songs from a Plum Tree’
–    Thiền tọa  và tụng kinh trước pháp thoại với Sư Ông và Tăng đoàn Quốc tế Làng Mai
–    Pháp thoại (tiếng Anh, có thông dịch qua tiếng Thái): Cùng nhau, chúng ta là một (Together We Are One)

Vì số ghế ngồi có giới hạn, xin vui lòng đăng ký trước (tuy vào cửa miễn phí)

>>>> Đăng ký trên mạng <<<<

*Sau khi đăng ký quý vị sẽ nhận được một con số để lấy chỗ ngồi vào ngày 9.4.2013.

Để lấy thêm tin tức, xin liên lạc:
082-340-9801 (Thai)
080-441-7871 (English)
Email: weareone2013@thaiplumvillage.org