Khóa tu tiếng Việt: Con đường hạnh phúc

(từ ngày 10 – 14/06/2015, tại Trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan)