Tăng thân Thuyền Từ

Washington DC

Gia đình Thuyền Từ

Nhóm tu học Thuyền Từ vùng Hoa Thịnh Đốn gồm một số thiền sinh thực tập nếp sống tỉnh thức theo tinh thần Năm Giới của đạo Bụt qua pháp môn thực tập của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong sự thực tập này, hơi thở có ý thức được sử dụng thường xuyên trong tất cả các sinh hoạt hàng ngày như nấu ăn, rửa bát, đi bộ, ngồi trên ghế hoặc ngồi thiền, lái xe, nghe điện thoại, sử dụng máy điện toán, v.v.

Nhằm tạo môi trường thực tập nếp sống tỉnh thức cho vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tăng thân Thuyền Từ tổ chức một ngày thực tập chánh niệm vào ngày thứ Bẩy đầu tháng dưới sự hướng dẫn của các anh chị giáo thọ Chân Ý, và Chân Trí.

Ngoài ra, anh chị giáo thọ Chân Ý Chân Trí hàng năm cũng hướng dẫn rất nhiều những khóa tu học về nếp sống tỉnh thức cho cả người Việt lẫn ngoại quốc. Hai khóa tu học cho người Việt thường được tổ chức vào đầu mùa xuân và thu. Kính mời quý vị xem lịch trình tu học của anh chị trong năm.

Hiện nay anh chị đang hướng dẫn những phương pháp thực tập chánh niệm cho người ngoại quốc mỗi ngày tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tại Fairfax, VA (Mindfulness Practice Center in Fairfax – MPCF). Xin vào web site của MPCF tại http://mpcf.org/ để biết thêm chi tiết.

Thời khoá trong ngày thực tập chánh niệm mỗi đầu tháng

9:00Tọa thiền, kinh hành, tụng kinh
12:00Ăn trưa trong im lặng hùng tráng
1:30Nghỉ trưa
2:30Nghe băng pháp thoại
3:00Thiền trà, trao đổi kinh nghiệm tu học
4:00Chia tay

http://crpcv.org/thuyentu/