Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Tàng kinh các Tuyển tập thơ Nhất Hạnh Nến ngọc Bảo tích

Bảo tích

Tìm ra được lối cũ

Trong rừng thiêng vắng người

Dẫn về kho Bảo Tích

Thỏa tình ta rong chơi.