Bảo tích

 

Tìm ra được lối cũ

Trong rừng thiêng vắng người

Dẫn về kho Bảo Tích

Thỏa tình ta rong chơi.