Phần 2: Vườn thiền Việt Nam

 

101995-01-05Đạo Bụt truyền qua VNmp3
111995-01-08Phương pháp đạt thiềnmp3
121995-01-12Tựa Kinh An ban thủ ý & 16 hơi thởmp3
131995-01-15Tứ thiền & Đạo chímp3
141995-01-19Pháp môn của Tăng Hội & hơi thở 11,12mp3
151995-01-22Lão Tử hóa Hồ & hơi thở 13mp3
161995-01-26Quán li tham và tịch diệtmp3
171995-01-29
Thiên đường và địa đường
mp3
181995-02-02Nhất hạnh & Tổng trì tam muộimp3
191995-02-05Thực tập có mặt & Tổng trì tam muộimp3
201995-02-09Tu cho tổ tiênmp3
211995-02-12Ngũ phần hương & Tổ Vô ngôn thông
221995-02-16Thức dậy mỉm cườimp3
231995-02-19Bảo trì khu vườn – thế tam giácmp3
241995-02-23Bài khảo nghiệm – bẻ thế tam giácmp3
251995-02-26Thực tập căn bảnmp3
261995-03-02Vô đắc & thiền phái Vô Ngôn Thôngmp3
271995-03-05Mỗi hiên tượng là bông hoa – 3 lạymp3
281995-03-09Thiền thoại đầump3
291995-03-12Đi chơi trong bản mônmp3
301995-03-16Ru nội kết – thực tập trong bản mônmp3
311995-11-23Thiền hành là ngưng lạimp3
321995-11-26Chánh báo, y báo & 3 lạymp3
331995-11-30Tổ Thảo Đường & các tổ truyền qua VNmp3
341995-12-03Chánh tín & ngũ lựcmp3
351995-12-07Trần Thái Tôngmp3
361995-12-10Tu tập trong tăng thân & Trần Thái Tôngmp3
371995-12-14Thiền phổ và nhu yếu của vuamp3
381995-12-21Vô vị chân nhânmp3
391996-01-04Thiền sư Thường Chiếump3
401996-01-07Hiện pháp lạc trúmp3
411996-01-11Tuệ Trung Thượng sĩmp3
421996-01-14Cái nhìn bất nhịmp3
431996-01-18Oai nghi & Tuệ trung thượng sĩmp3
441996-01-21Cư trần lạc đạo (Trần Nhân Tông)mp3
451996-01-25Cư trần lạc đạo (tt)mp3
461996-01-28Thương không hưởng thụ & CưTLĐ (hồi 3)mp3
471996-02-01Cư trần lạc đạo (hồi 3; 4)mp3
481996-02-04Cư trần lạc đạo (hồi 5; 6)mp3
491996-02-08Cư trần lạc đạo (hồi 7; 8)mp3
501996-02-11Cư trần lạc đạo (hồi 8; 9)mp3
511996-02-11Cư trần lạc đạo (hồi 10)mp3
521996-02-18Cư trần lạc đạo (hồi 10 tt)mp3
 

Học tiếp >> Phần 3: Những phương pháp tu tập tại Làng Mai