Có tu có chứng

  Vài lá thư của thiền sinh gửi cho thầy vào ngày chót của khóa tu dành cho người nói tiếng Pháp – tháng 3, 2013

   

  Sự sống thật màu nhiệm qua mắt kính của chánh niệm

   Thưa Thầy,

   Con viết lá thư này đến Thầy với rất nhiều tôn kính và khiêm cung.

   Ngày con mới tới đây (Làng Mai) con không biết con đi tìm cái gì. Hôm nay rời nơi đây con thấy con đã tìm được tại đây nhiều điều vượt quá những ước mong,  trông đợi của con. Con cám ơn Thầy đã dạy cho con biết nhìn trở lại những sắc màu của sự sống mầu nhiệm, đẹp hơn rất nhiều với những mắt kính (của chánh niệm) này. Trong thời gian ở Làng Mai, con có cảm tưởng được tắm mình trong một biển thương yêu và hạnh phúc. Con rời nơi đây với rất nhiều năng lượng, an bình, hạnh phúc và tình thương để con có thể chia sẻ cho những người chung quanh con.

   Cám ơn Thầy đã phục hồi lại cho con niềm hy vọng nơi tính người và chỉ cho con thấy khổ đau có thể được giảm nhẹ và chuyển hóa. Cám ơn Thầy đã dạy cho con cách dừng lại.

   Con thấy những gì Thầy dạy rất mầu nhiệm, có công năng tiếp cận và chuyển hóa như một phép lạ. Cám ơn Thầy đã chỉ cho chúng con thấy con đường đưa tới hạnh phúc

   Con xin bày tỏ tất cả niềm biết ơn của con với Thầy và với tất cả các vị xuất gia và mọi người khác nữa ở Làng Mai.

   Sarah (22.03.2013)

   _________________

    

    

    Những phép thực tập chánh niệm đã cứu được đời con

     Thưa Thầy,

     Em trai con, Marc, mới qua đời, ngay tại trong nhà. Nó tự tử. Mấy giờ đồng hồ trước khi nó tự tử, nó đã cười với con bằng một nụ cười rất đẹp khi con chào nó để đi ra ngoài.

     Thầy ơi,

     Cái khoảng trống mà nó để lại trong lòng con là một nỗi đau khủng khiếp.

     Ngày hôm nay, nhờ tu tập con đã bắt đầu có khả năng nhìn thấy được những giây phút hạnh phúc nho nhỏ đang đi qua con, và con bắt đầu thấy có hạnh phúc. Tuy nhiên biết rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội chia sẻ những hạnh phúc này của con với nó làm cho con rất đau, và những giây phút hạnh phúc này của con vì thế con cũng không tận hưởng được một cách hoàn toàn.

     Ngày đám tang nó, con đã đọc bài khai thị của thầy: “Thân này không phải là tôi, tôi không bị hạn cuộc vào thân ấy. Tôi là sự sống thênh thang có nhiều sắc thái…”(*) Nhiều người có mặt hôm đó đã tới cám ơn con về bài khai thị ấy.

     Hôm nay con rất muốn viết thư để cám ơn Thầy.

     Ngày em con chết, con cũng đã chết với nó, nhưng phép thực tập chánh niệm đã cứu được đời con. Sư chú Chân Trời Tự Tại đã giúp con thật nhiều, ánh sáng của sư chú rất lớn và rất đẹp.

     Với tất cả tình thương của con và một búp sen hồng dâng thầy.

     Con Julia


     (*) Bài khai thị trong Nghi thức hộ niệm siêu độ – Nghi thức tụng niệm đại toàn

      

      Bài kệ Uống một ly nước trong

       (bài kệ mới của một vị thiền sinh xóm Thượng làm ngày 21.03.2013

       Ly nước trong này là đám mây
       Mà tôi đã chiêm ngưỡng hôm qua
       Như một trận mưa pháp
       Nó tưới lên vườn tâm của ta.

       Ce vere d’eau est le nuage qu’hier je contemplais,
       Tel une pluie de Dhama, il arrose le jarrdin de mon coeur.