Giảng kinh – luận giải

Thích Nhất Hạnh dịch và chú giải