Lịch sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2014

 

Khóa tu hướng dẫn bởi Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

13/02/2014: Lễ Tự Tứ chấm dứt An cư Kiết Đông 2013-2014

20/02 – 27/02: Khóa tu xuất sĩ

13/03/2014: Khóa tu mùa Xuân bắt đầu

04/04 – 11/04: Khóa tu tiếng Pháp

25/04 – 12/05: Hoằng pháp ở Tây Ban Nha

 

23/05 – 29/05: Đại Giới Đàn Cam Lộ Vị

01/06 – 21/06: Khóa tu 21 ngày chủ đề “Khi chết ta đi về đâu

04/07 – 01/08: Khóa tu mùa Hè

10/08 – 24/08: Khóa tu cho người Đức (5 ngày) và cho người Hoà Lan (5 ngày) tại viện Phật Học Ứng Dụng Âu Châu

26/08 – 31/08: Khóa tu tiếng Ý

12/09: Khóa tu mùa Thu bắt đầu

25/10 – 01/11: Khóa tu giáo chức cho người Pháp

15/11: Khóa tu An Cư Kiết Đông 2014-2015 bắt đầu

 

Khóa tu hướng dẫn bởi giáo thọ Làng Mai

28/02 – 02/03: Khóa tu cho tăng thân địa phương, Hòa Lan

04/03 – 01/04: Những sinh hoạt và Khóa tu Wake Up cho người trẻ VN ở Mỹ

10/03 – 17/03: Khóa tu cho bệnh nhân trong nhà thương Ý

17/03 – 31/03: Khóa tu và sinh hoạt về Đạo Đức Ứng Dụng ở Bhutan

27/03 – 31/03: Khóa tu ở Israel

29/03 – 31/03: Khóa tu Tăng Thân ở Georgia, Mỹ

03/04 – 06/04: Khóa tu cho học sinh trung học trường New Orleans (tu viện Mộc Lan)

10/04 – 13/04: Khóa tu Wake Up ở UK

11/04 – 21/04: Khóa tu ở Cuba

29/04 – 13/05: Khóa tu ở Nhật

12/05 – 14/05: Khóa tu sức khỏe ở Ý

16/05 – 27/05: Khóa tu ở Ireland

23/05 – 25/05: Khóa tu Tăng Thân ở Louisiana, Mỹ

Mùa Xuân:      Khóa tu Tăng Thân ở Hòa Lan

16/06 – 23/06: Khóa tu ở Singapore

20/06 – 23/06: Khóa tu Gia Đình Phật Tử (tu viện Mộc Lan)

04/08 – 11/08: Khóa tu gia đình ở Hàn Quốc

07/08 – 13/08: Khóa tu cho ngành giáo dục ở Anh

13/08 – 17/08: Khóa tu Wake Up ở Hồng Kông

12/09 – 14/09: Khóa tu Wake Up ở Hòa Lan

15/09 – 29/09: Khóa tu ở Úc

25/09 – 01/11: Khóa tu ở Nam Mỹ  (South America)

Tháng 10:       Khóa tu ở Denver, Colorado (Mỹ)

01/10 – 14/10: Hoằng pháp ở Trung Quốc

06/10 – 24/10: Khóa tu Wake Up ở Hòa Lan

22/10 – 26/10: Khóa tu chùa Tam Bảo (Louisiana, Mỹ)

29/10 – 12/11: Hoằng pháp ở Philippines

13/11 – 25/11: Hoằng pháp ở Malaysia

01/12 – 07/12: Hoằng pháp ở Taiwan

25/12 – 28/12: Khóa tu gia đình ở Indonesia

 

Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà của Thiền đường để xem chi tiết: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà của Trung Tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.eiab.eu

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu  tại Úc
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.blogspot.fr

Lịch sinh hoạt và hoằng hóa năm 2015

Tại Làng Mai

12/02/2015:

Lễ Tự Tứ kết thúc An cư Kiết Đông 2014-2015

26/02 – 04/03:

Khóa tu xuất sĩ

20/3/2015:

Khóa tu mùa xuân bắt đầu

03/04 – 10/04:

Khóa tu tiếng Pháp

17/04 – 20/04:

Khóa tu cho tăng thân Wake Up của Anh và Ireland

12/06 – 19/06:

Khóa tu chánh niệm và một nền sinh thái bền vững, với chủ đề: “Người nông dân hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế giới”

03/07 – 31/07:

Khóa tu mùa hè

Châu Á:

Nhật:

29/4:

Pháp thoại công cộng ở Tokyo

02/5 – 06/5:

Khóa tu tại chân núi Phú Sĩ

07/5:

Thăm núi Phú Sĩ

08/5:

Flash Mob ở Tokyo

09/5:

Ngày Quán niệm cho giới doanh nhân

Ngày Quán niệm cho phong trào Wake-Up

10/5:

Ngày Quán niệm cho giới y sĩ

11/5:

Ngày Quán niệm chung với xuất sĩ Nhật

12/5:

Ngày Quán niệm cho người Việt

 

 

Indonesia:

 

14/5 – 18/5:

Khóa tu gia đình

 

 

23/5:

Pháp thoại công cộng tại Jakarta

24/5:

Ngày Quán niệm

– Dành cho giáo chức tại Jakarta

– Dành cho các nhà doanh nghiệp tại Jakarta

– Tại chùa Boddhi Dharma tại Kaloran

 

 

Thái Lan:

 

28 – 30/5:

Tổ chức Lễ Phật Đản tại MCU

1/6:

Ngày Quán Niệm ở MCU

03 – 07/6:

Khóa tu gia đình quốc tế (tại khu du lịch Wang Ri)

10 – 14/6:

Khóa tu cho người Việt

15/6 – 23/6:

Sinh hoạt dành riêng cho giới xuất sĩ

21/6

Lễ Cúng Dường

Xin xem thêm chi tiết tại: www.plumvillageasia.org

 

Tại châu Âu:

Đức:

24/04 – 28/04:

Khóa tu gia đình cho người nói tiếng Hà Lan tại EIAB

10/08 – 15/08:

Khóa tu dành cho người nói tiếng Hà Lan tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB)

17/08 – 22/08:

Khóa tu dành cho người nói tiếng Đức tại EIAB

23/08:

Ngày Quán niệm tại EIAB

Các nước châu Âu khác:

13/03 – 30/03

Khóa tu ở Ý

14/03 – 22/03:

Sinh hoạt với trường Tiểu học Phật pháp châu Âu, Anh quốc

21/03 – 06/04:

Khóa tu ở Hà Lan

16/04 – 18/04:

Khóa tu cho giáo chức tại Barcelona, Tây Ban Nha

24/04 – 09/05:

Khóa tu tại Ireland

25/04 – 02/05:

Khóa tu tại Ardeche, Pháp

30/04 – 03/05:

Khóa tu tại Madrid, Tây Ban Nha

02/05 – 09/05:

Khóa tu cho người trẻ, Ardeche, Pháp

08/05 – 10/05:

Khóa tu gia đình tại Normandie, Pháp

11/05 – 17/05:

Khóa tu tại Brittany, Pháp

13/05 – 17/05:

Khóa tu cho giáo chức tại Hà Lan

21/08 – 25/08:

Khóa tu tại CH Séc

24/08 – 28/08:

Khóa tu gia đình tại Anh

11/09 – 16/09:

Khóa tu với nhóm Quaker tại Anh

21/09 – 13/10:

Khóa tu tại Ý

Mùa thu:

Khóa tu tại ba nước Nam Mỹ (Ecuador, Argentina và Colombia)

Mùa thu:

Khóa tu cho người Việt tại Ireland

 

Tại Bắc Mỹ (25/08 – 10/11/2015)

Tại Mỹ:

Các hoạt động tại New York:

31.8 – 5.9.2015: Khóa tu chánh niệm (bằng tiếng Anh)
Địa điểm: Pine Bush, NY – Tu viện Bích Nham

6.9.2015: Ngày Quán niệm
Địa điểm: Pine Bush, NY – Tu viện Bích Nham

12.9.2015: Pháp thoại công cộng
Địa điểm: New York, NY – Tòa thị chính (The Town Hall)

Các hoạt động tại Mississippi:

22 – 27.9.2015: Khóa tu chánh niệm (tiếng Anh)
Địa điểm: Batesville, MS – Tu viện Mộc Lan

27.9.2015: Ngày Quán niệm
Địa điểm: Batesville, MS – Tu viện Mộc Lan

30.9 – 4.10.2015: Khóa tu chánh niệm cho người Việt
Địa điểm: Batesville, MS – Tu viện Mộc Lan

Các hoạt động tại California:

10.10.2015: Pháp thoại công cộng
Địa điểm: San Francisco, CA – The Nourse

11 – 16.10.2015: Khóa tu chánh niệm cho các nhà lập trình và thiết kế phần mềm
Địa điểm: Burlingame, CA – Mercy Center

24.10.2015: Pháp thoại công cộng
Địa điểm: Los Angeles, CA – Wilshire Ebell Theatre

27.10 – 1.11.2015: Khóa tu chánh niệm (tiếng Anh)
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

1.11.2015: Ngày Quán niệm (tiếng Anh)
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

4 – 8.11.2015: Khóa tu chánh niệm cho người Việt
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

8.11.2015: Ngày Quán niệm cho người Việt
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

Xin xem thêm chi tiết tại: www.tnhtour.org

 


Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà của Thiền đường để xem chi tiết: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà của Trung Tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.eiab.eu

 

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu  tại Úc
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.blogspot.fr

Ngày quán niệm hoặc một khóa tu

Đến tham dự một ngày quán niệm (thứ Năm hay Chủ Nhật mỗi tuần):

1) Tìm xem ngày quán niệm mà bạn muốn tham dự được tổ chức tại chùa Pháp Vân xóm Thượng, chùa Cam Lộ xóm Hạ hay chùa Từ Nghiêm xóm Mới.

2) Gởi một email tới văn phòng chùa đó để báo số lượng người đến tham dự. Địa chỉ email xin xem ở phần dưới.

Đăng ký tu học trong một khóa tu tại Làng Mai:

Xin quý vị Phật tử và các bạn thiền sinh muốn về làng tu học xin vui lòng gửi email cho quý thầy hoặc quý sư cô phụ trách văn phòng ghi danh của một trong các chùa theo danh sách dưới đây. Xin nói rõ là đến bằng gì. Nếu muốn được đón tại Ga St Foy la Grande, xin thu xếp để đến vào ngày thứ Sáu hàng tuần.

Cho khóa tu mùa Hè, hay khóa tu người Việt, xin xem thêm chi tiết ở Đăng ký cho khóa tu Mùa Hè.

1. Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng (dành cho quý thầy, nam cư sĩ và các gia đình)
Le Pey 24240 Thenac , France
Tel.: +( 33) 5.53.58.48.58
Fax.: +( 33) 5.53.58.49.17
2. Chùa Sơn Hạ , Xóm Thượng (dành cho quý thầy, nam cư sĩ và các gia đình)
Fontagnane 24240 Puyguilhem , France
Tel.: +( 33) 5.53.22.88.89
Fax.: +( 33) 5.53.22.88.90
3. Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ (dành cho quý sư cô, nữ cư sĩ và các gia đình)
Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France
Tel.: +( 33) 5.53.94.75.40
Fax.: +( 33) 5.53.94.75.90
LH-Office@plumvillage.org
4. Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới (dành cho quý sư cô, nữ cư sĩ và các gia đình)
13 Martineau 33580 Dieulivol, France
Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88
Fax.: +( 33) 5.56.61.61.51
Văn phòng các chùa Làng Mai chỉ mở vào các ngày trong tuần: Thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7.  9:30 am – 11:00 am và  từ 15:00 – 17:00.
Để các bạn có thêm nhiều hạnh phúc trong thời gian ở Làng, xin đọc kỹ thông tin ở trang http://langmai.org/cong-tam-quan/toi-tham-lang-mai/thong-tin-chung-ve-khoa-tu-tai-lang-mai.

Ghi danh tại các trung tâm khác và các chuyến hoằng pháp

WEBSITES

 1. Thư Viện Thích Nhất Hạnh www.thuvien-thichnhathanh.org
 2. Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu http://eiab.eu
 3. Wake Up http://www.wkup.org
 4. Plumvillage http://www.plumvillage.org
 5. Village des pruniers http://villagedespruniers.net
 6. Tu Viện Lộc Uyển http://deerparkmonastery.org
 7. Tu viện Mộc lan http://www.magnoliavillage.org
 8. Tu Viện Bích Nham http://bluecliffmonastery.org
 9. Phương Bối (Bát Nhã & Từ Hiếu) http://www.phuongboi.org
 10. Mindfulness Bell www.mindfulnessbell.org
 11. Lá Bối http://laboi.com
 12. Parallax http://parallaxpress.com
 13. Pháp thoại trực tuyến http://www.livestream.com/plumvillage
 14. Tu viện Nhập Lưu tại Úc http://nhapluu.blogspot.fr/
 15. Thiền đường hơi thở nhẹ Paris: www.maisondelinspir.over-blog.com
 16. Học viện Ứng dụng Châu Á tại Hongkong: www.pvfhk.org
 17. Làng Mai Quốc Tế Thailand: www.thaiplumvillage.org

 

Ghi danh tu học

 1. Đăng ký trực tuyến cho các khóa tu do Tăng thân Làng Mai tổ chức tại Mỹ – Canada:  http://www.tnhtour.org/
 2. Đăng ký trực tuyến cho các khóa tu do Tăng thân Làng Mai tổ chức tại Châu Á: http://www.pvretreats.org
 3. Đăng ký trực tuyến cho các khóa tu tại Làng Mai: http://register.plumvillage.org/

 

FACEBOOK

 1. ThichNhatHanh
 2. Plum Village Online
 3. Làng Mai

Thông tin cần thiết khi ghi danh và đến Làng

Tại Làng Mai, chúng tôi tổ chức các khóa tu quanh năm – ngoài ra còn có những khóa tu và các sinh hoạt đặc biệt cũng như nhiều khóa tu được tổ chức ở các nơi khác ngoài Làng Mai. Xin vui lòng xem danh sách sinh hoạt tại trang này để được biết thêm thông tin. Nếu các bạn dự dịnh tham gia vào một khóa tu nào (tổ chức tại Làng Mai hay ở các nơi khác) thì xin đọc trang thông tin chung về khóa tu cũng như trang thông tin sinh hoạt có liên quan để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi của mình. Trong các khóa tu mùa Xuân, mùa Đông và mùa Thu, nếu không thể tham gia khóa tu, các bạn vẫn có thể đến tham dự Ngày Quán Niệm được tổ chức vào thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần. Xin đọc thêm: Sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2021

Các bạn luôn được chào đón tại Làng Mai! Đây là nơi mà các bạn có thể cùng thực tập với một Tăng thân quốc tế và được tận hưởng nguồn năng lượng chánh niệm tập thể rất hùng hậu. Các khóa tu được tổ chức với mục đích giúp cho các bạn trở về và tiếp xúc với một nếp sống giản dị và bình an, giúp nuôi lớn sức mạnh bên trong mỗi chúng ta. Đến với khóa tu, các bạn có cơ hội để nhìn sâu và chuyển hóa những khó khăn, bế tắc trong bản thân mình, từ đó giúp chuyển hóa những khó khăn của gia đình và xã hội.

Sự thực tập tại Làng Mai sẽ giúp chúng ta đưa chánh niệm vào trong mọi hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể thực tập thiền trong lúc ăn, lúc đi, trong khi làm việc, ngồi thiền hay thiền trà với nhau. Các bạn có cơ hội tham dự tất cả các thời khoá như ngồi thiền, thiền hành…, đồng thời tham gia vào các công việc hằng ngày như dọn dẹp thiền đường, lau chùi nhà tắm, rửa dọn sau các bữa ăn, v.v., đây là một phần của sự thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày. (Để biết thêm về các pháp môn thực tập tại làng mời bạn vào Thiền đường chuyên mục: Hạnh phúc là con đường)

Tại Làng Mai, chúng tôi luôn nhấn mạnh về sự thực tập như một tăng thân, đi như một dòng sông. Sống và thực tập với nhau như một tăng thân, chúng ta có cơ hội yểm trợ nhau trong sự thực tập và được nuôi dưỡng bởi nguồn tăng lượng tập thể hùng hậu. Đây cũng là cơ hội để chúng ta học cách sống hòa hợp với nhau trong một tập thể, một cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi mong rằng các bạn thiền sinh khi đến Làng đều tham gia đầy đủ tất cả các thời khóa sinh hoạt để đóng góp vào năng lượng tu tập chung của tăng thân.

Nếp sống tại Làng Mai là nếp sống của một tu viện, dành cho những người xuất gia. Vì vậy, chúng tôi mong các bạn khi đến Làng cần thực tập và giữ gìn nếp sống chánh niệm và đạo đức theo tinh thần của Năm giới – tức Năm phép thực tập chánh niệm. Năm giới là nền tảng của sự thực tập tại Làng Mai, giúp đem lại hạnh phúc và ý nghĩa cho tất cả những gì mà chúng ta đang làm. Những thực tập cụ thể tại Làng Mai bao gồm: không sinh hoạt tình dục, không hút thuốc lá và không sử dụng thức uống có chứa cồn, đồng thời chúng ta cũng thực tập ăn chay, vì vậy khi đến Làng, xin các bạn vui lòng không mang theo các thực phẩm mặn, rượu và các sản phẩm có độc tố.

Nhằm giúp cho các bạn thực tập sâu và đưa chánh niệm vào trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi có quy định về thời gian tối thiểu để các bạn đến tu tập tại Làng là một tuần. (xin bấm vào đây để xem văn bản của Năm giới tân tu)

Ngày Quán Niệm

Trong các khóa tu: khóa tu mùa Xuân, khóa tu mùa Thu và khóa tu An Cư Kiết Đông mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật là ngày Quán Niệm (Những ngày này được mở cho tất cả những ai muốn đến thăm Làng Mai và thực tập cùng với các tu sĩ và xuất sĩ. Ngày quán niệm bắt đầu khoảng 9:00 giờ sáng. Thông thường chúng ta nghe một bài Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai hoặc của các vị Giáo thọ hoặc nghe CD/ DVD của Sư Ông Làng Mai (trong thời gian Sư Ông đi hoằng pháp), đi thiền hành và ăn trưa trong im lặng. Buổi chiều Pháp đàm. Các sinh hoạt trong ngày Quán Niệm được kết thúc khoảng 4:30 giờ chiều. Xin quý vị và các bạn vui lòng đến sớm để có thời gian làm quen với cảnh quan ở Làng và tiếp nhận năng lượng của cộng đồng. Xin nhớ rằng đây là một trung tâm thực tập và chúng ta đến với nhau để học cách hỗ trợ nhau trong việc thực tập chánh niệm, sự thực tập nhằm mang lại hòa bình và tự do.

Ngày làm biếng: Ở Làng Mai có một ngày Làm Biếng trong tuần (thường là vào ngày thứ Hai). Ngày Làm Biếng là một cơ hội để chúng ta tận hưởng một ngày không có thời khóa (trừ các bữa ăn) và làm những gì mình thích nhưng vẫn giữ sự thực tập chánh niệm. Chúng ta có thể cùng chơi với bạn bè, đi dạo, đọc sách hoặc nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng một ngày trong chánh niệm, tuy nhiên xin không đi ra ngoài phạm vi tu viện trong ngày làm biếng. Thiền đường luôn mở cửa trong ngày này nếu các bạn muốn thực tập ngồi thiền.

Pháp thoại: Pháp thoại có thể bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Việt và có phiên dịch đồng thời (simultaneous translation) cho các thứ tiếng Anh, Pháp, Việt. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sắp xếp phiên dịch cho các thứ tiếng khác như tiếng Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha hoặc tiếng Ý, nếu cần thiết.

Vật dụng cần mang theo đến khóa tu: Khi chuẩn bị hành lý, các bạn cần lưu ý là trong khóa tu mùa hè, tất cả đồ đạc sẽ phải giặt bằng tay. Xin nhớ mang theo khăn tắm, đèn pin, đồng hồ báo thức, xà phòng giặt, nón (cho ngày nắng hoặc mưa), dép (để dễ dàng bỏ ra khi vào thiền đường), giày để đi thiền hành, áo đủ ấm cho mùa mưa hoặc mùa lạnh, bình thủy hay chai đựng nước uống cá nhân. Ngoài ra, các bạn cũng cần mang theo mùng và kem chống muỗi hoặc côn trùng, kem chống nắng và một ba lô nhỏ. Xin nhớ mang theo tai nghe có dây nối dài để tiện sử dụng khi cần nghe thông dịch.

Phòng ở: Tại Làng Mai, tất cả nhà ở đều được bố trí, sắp xếp theo kiểu tập thể. Hầu hết các nơi sinh hoạt và phòng nghỉ đều là phòng tập thể nhằm tạo dựng nếp sống cộng đồng và yểm trợ sự thực tập chung của mọi người trong tăng thân. Trong trường hợp giá phòng đôi dành cho các cặp vợ chồng quá cao, các bạn có thể chọn đăng ký ở riêng theo giới tính (nam thì ở Xóm Thượng và nữ thì ở Xóm Hạ hoặc Xóm Mới)

Thức ăn: Tất cả thức ăn tại Làng Mai đều là đồ chay (không có sữa và trứng). Chúng tôi rất tiếc không thể đáp ứng những khẩu phần ăn hoặc thuốc men theo yêu cầu riêng cho từng người. Xin các bạn vui lòng mang theo thuốc men hoặc thực phẩm bổ sung nếu thấy cần thiết (xin chỉ mang thức ăn chay).

Thú nuôi: Xin vui lòng không mang theo thú nuôi đến Làng Mai

Trang phục: Xin các bạn yểm trợ sự thực tập chung bằng cách mặc trang phục kín đáo trong suốt thời gian ở Làng, nên mặc áo sơ mi dài hoặc ngắn tay che kín thân trên và không quá mỏng, quần tây hoặc quần lửng dài qua đầu gối. Tốt nhất nên mặc quần áo gọn nhẹ, dễ giặt. Khi vào thiền đường, đề nghị mặc áo sơ mi, quần tây dài, và nếu mặc váy thì phải dài quá đầu gối.  Các bạn có thể mang theo một số trang phục đẹp, lịch sự dành cho các buổi pháp thoại, ăn cơm quá đường, thiền trà hoặc các dịp lễ hội đặc biệt khác.

Mền gối: Các bạn sẽ được cung cấp nệm và gối. Chúng tôi khuyến khích các bạn mang theo túi ngủ và tấm trải giường riêng để giúp bạn nghỉ đêm được thoải mái, đồng thời cũng giúp chúng tôi giảm thiểu lượng điện, nước dùng để giặt giũ, thông qua đó bảo vệ được môi trường của chúng ta khỏi lượng khí thải carbon.

Lều/trại: Chúng tôi có khu vực dành riêng cho các bạn muốn cắm lều. Xin các bạn vui lòng mang theo lều hay túi ngủ, gối hay bất cứ thứ gì giúp bạn nghỉ qua đêm được thoải mái. Xe camping (camping van) cũng được chấp nhận, tuy nhiên chúng tôi không có các thiết bị nối điện, nước, gas cho xe (utility hook-ups). Xin lưu ý là trong khoảng thời gian từ  ngày 01 tháng 11 đến ngày 15 tháng 03, chúng ta không được phép cắm lều vì khi đó thời tiết rất lạnh và ẩm ướt.

Phương tiện di chuyển: Làng Mai ở phía đông Bordeaux, cách sân bay Bordeaux 85km (đây là sân bay gần nhất) và cách Paris khoảng 4h đi tàu. Nhà ga gần nhất là Sainte Foy La Grande nằm trên đoạn đường giữa Bordeaux, Bergerac và Sarlat. Đây là nhà ga mà chúng tôi có thể sắp xếp để đón bạn đến làng Mai và ngược lại vào những ngày quy định tùy theo từng khóa tu.

– Đi tàu từ Paris : Các bạn có thể đi chuyến tàu từ trạm Paris Mantparnasse đi Libourne và khi đến Libourne thì chuyển tàu đi hướng Bergerac/Sarlat. Ga Sainte Foy La Grande là trạm dừng thứ 6 sau Libourne (không phải chuyến tàu nào cũng dừng lại ở tất cả các ga).

– Đi tàu từ Bordeaux : Các bạn có thể đi chuyến tàu thẳng đến Ste Foy La Grande (theo hướng Sarlat). Tuy nhiên, tùy thuộc vào ngày đến của các bạn mà có thể có hay không có chuyến tàu đi thẳng đến Ste Foy la Grande, nhiều khi các bạn phải chuyển tàu.
Xin vui lòng kiểm tra thông tin tàu lửa và lịch trình tại trang web www.voyages-sncf.com (Google cũng có thể giúp các bạn dịch trang này).
Chúng tôi rất tiếc không thể bố trí xe để đón các bạn nếu các bạn đến tại sân bay Bordeaux hoặc sân bay Bergerac. Trong trường hợp này, các bạn có thể gọi taxi theo số: (+33) 05.53.23.32.32.

Xin vui lòng đến và đi theo ngày quy định của khóa tu, để giúp chúng tôi có thể sắp xếp, bố trí xe đưa, đón các bạn mà không gây ảnh hưởng đến các sinh hoạt của tăng thân. Vào những ngày quy định tùy theo khóa tu, chúng tôi có thể bố trí xe đón và đưa các bạn từ Làng Mai đến ga Sainte Foy La Grande và ngược lại, với thời gian đi lại khoảng 1 giờ đồng hồ bao gồm cả thời gian chuyển hành lý và lái xe. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ này thì xin đóng thêm 20 euro vào chi phí cho mỗi người. Xin vui lòng báo trước ngày giờ đến của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có mặt tại ga trước giờ đó. Nếu có thể, xin các bạn sắp xếp để đến Làng trước 17h00. Nếu các bạn quên thông báo giờ đến hoặc đến quá muộn vào buổi tối, xin vui lòng liên hệ taxi số (+33) 05.57.46.05.65 để về Làng.

– Đến Làng bằng phương tiện cá nhân: Xin các bạn vui lòng sử dụng bản đồ trực tuyến (online map) trên mạng Internet để biết đường đến Làng.

Đăng ký đến Làng tu học:

Xin quý vị Phật tử và các bạn thiền sinh muốn về làng tu học xin vui lòng gửi email cho quý thầy hoặc quý sư cô phụ trách văn phòng ghi danh của một trong các chùa theo danh sách dưới đây.

hoặc đăng ký trực tuyến tại: http://plumvillage.org

1. Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng (dành cho quý thầy, nam cư sĩ và các gia đình)
Le Pey 24240 Thenac , France
Tel.: +( 33) 5.53.58.48.58
Fax.: +( 33) 5.53.58.49.17
2. Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ (dành cho quý sư cô, nữ cư sĩ và các gia đình)
Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France
Tel.: +( 33) 5.53.94.75.40
Fax.: +( 33) 5.53.94.75.90
3. Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới (dành cho quý sư cô, nữ cư sĩ và các gia đình)
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88
Fax.: +( 33) 5.56.61.61.51
Văn phòng các chùa Làng Mai chỉ mở vào các ngày trong tuần: Thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7.  9:30 am – 11:00 am và  từ 15:00 – 17:00.

Kết nối với tăng thân địa phương:

Bằng kinh nghiệm tu tập của bản thân và kinh nghiệm nhiều năm xây dựng tăng thân, Thầy Làng Mai hiểu rất rõ rằng một môi trường tu tập tốt và một tăng thân vững chãi, có hòa hợp, có tình huynh đệ là điều may mắn và là một trong những điều kiện quyết định cho sự thành công của mỗi hành giả, xuất gia cũng như tại gia. Các bạn thiền sinh khi tới tu tập với tăng thân Làng Mai, trước khi ra về luôn được khuyến khích xây dựng tăng thân hoặc tham gia thực tập cùng với những tăng thân ở địa phương nơi mình sinh sống để giúp nuôi dưỡng sự tu tập của mình được lâu bền và ngày càng tiến bộ. Hiện nay các tăng thân lớn nhỏ đang thực tập chánh niệm theo pháp môn Làng Mai đã có mặt trên khắp cả 5 Châu với số lượng đã lên tới hàng trăm và vẫn đang tăng thêm mỗi ngày.

Danh sách Tăng thân: www.iamhome.org

Có rất nhiều tăng thân đang sinh hoạt đều đặn nhưng do chưa đủ điều kiện nên vẫn chưa có tên trong danh sách này. Ban biên tập chúng con rất mong nhận được sự đóng góp về thông tin của các đạo hữu để phần tăng thân thêm đầy đủ và chính xác. Các cô bác và các bạn cũng có thể vào thăm các trang web dưới đây để được cập nhật thêm.

Nước Anh (UK): www.interbeing.org.uk/sanghas

Nước Pháp (France)

Ban biên tập thương chúc quý cô bác, anh chị và các bạn về Làng tu học có nhiều hạnh phúc!

Khóa tu mùa xuân 2018

Tăng thân Làng Mai trân trọng kính mời quý vị thân hữu về Làng tham dự những khóa tu trong mùa Xuân để cùng tu tập với tăng thân và làm mới chính mình trong không khí tươi mát của đất trời trong mùa tuôn dậy. Về với Làng Mai, các bạn có cơ hội trở về và tiếp xúc với một nếp sống giản dị và bình an, giúp nuôi dưỡng và trị liệu cho chính bản thân, cho gia đình, và cho xã hội. Các bạn có thể đến tham dự ít nhất là một tuần, hoặc hơn.

Thời gian: từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018

Ngôn ngữ sử dụng trong các sinh hoạt: tiếng Anh/ tiếng Pháp/ tiếng Việt

Địa điểm: Làng Mai tại Pháp – xóm Thượng, xóm Hạ và xóm Mới

Lịch sinh hoạt tại Làng Mai trong mùa Xuân:

Khóa tu mùa xuân:

– Ngày đón khách của xóm Thượng: 30.3 – 06.4.2018

– Ngày đón khách của xóm Hạ: 23.3 – 13.4.2018

– Ngày đón khách của xóm Mới: 23.3 – 06.4.2018

Trong khóa tu mùa xuân, quý vị có thể đăng ký tu tập ở Làng trong 1 – 2 tuần (ít nhất là 1 tuần). Ngày đón và tiễn khách là ngày thứ Sáu trong tuần. Đó là ngày duy nhất mà chúng tôi có thể bố trí xe đón và đưa quý vị từ Làng Mai đến ga Sainte Foy La Grande và ngược lại.

Khóa tu cho người nói tiếng Pháp:

Thời gian: từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 4
* Làng sẽ đóng cửa sau khóa tu tiếng Pháp, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4.

Khóa tu cho người nói tiếng Ý 

Thời gian: từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5

* Làng sẽ đóng cửa sau khóa tu tiếng Pháp, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5.

Khóa tu mùa xuân (tiếp tục):

Từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 5

Đăng ký tham dự khóa tu mùa Xuân:

 

Xóm Hạ: dành cho phụ nữ độc thân và các cặp vợ chồng

 

Xóm Mới: dành cho phụ nữ độc thân và các cặp vợ chồng

 

Xóm Thượng: dành cho nam độc thân và các cặp vợ chồng

* Xin đọc thêm thông tin tổng quát khi đến tham khóa tu tại Làng Mai ở đây: https://langmai.org/cong-tam-quan/toi-tham-lang-mai/thong-tin-chung-ve-khoa-tu-tai-lang-mai

Nông trại Hạnh Phúc

Đất mẹ đang cần đến tình thương của chúng ta. Trồng trọt chính là một phương pháp thiền tập để kết nối tình thương với đất mẹ. Gieo trồng, chuyển hóa phân hữu cơ, gặt hái và quán sát nhịp điệu của thiên nhiên, tất cả những cái đó chính là thực tập hiểu thương trong chánh niệm. Với năng lượng của chánh niệm và chánh định, ta có thể tiếp xúc với đất mẹ, trời cha và tất cả các mầu nhiệm của cuộc sống. Chúng ta sẽ thấy quả địa cầu này thật vô cùng gần gũi và thân thương như một cơ thể sống và do vậy trong ta sẽ phát sinh một niềm tri ân và kính trọng đối với phép lạ này (bởi vì quả đất chính là một phép lạ). Trong quá trình thực tập này, sự chuyển hóa và trị liệu sẽ đồng thời xảy ra trong chính ta, ta sẽ có ý thức hơn và có trách nhiệm hơn về quả địa cầu này. Khi trong ta có bình an, Đất mẹ cũng sẽ bình an.

Thu hoạch là hạnh phúc

Canh tác trong giây phúc hiện tại:

“Không có con đường đưa tới sự thu hoạch mùa màng; thu hoạch chính là con đường.” Tết năm ngoái, Thầy đã dạy chúng tôi, ba cư sĩ đang canh tác ở nông trại Hạnh Phúc như thế. Canh tác không phải để cho tương lai, không phải trồng cây và chờ cho cây kết trái. Hạnh phúc chính là cái được thu hoạch mỗi ngày, mỗi giây phút khi chúng ta làm việc ngoài đồng. Hạnh phúc phải có mặt ngay trong khi ta gieo hạt, xới đất hay tưới nước. Mùa thu hoạch có bội thu hay không tùy thuộc vào sự bình an và hạnh phúc của ta trong lúc canh tác. Sự bình an, tự do và phẩm chất của mỗi người là những yếu tố quan trọng trong việc trồng trọt. Trồng trọt chính là một sự thực tập.

 

Nông trại là một tăng thân:

Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ thích sống tập thể và trồng trọt theo phương pháp hữu cơ. Nông trại Hạnh Phúc là nơi có thể cung cấp cả hai điều đó trong ánh sáng của chánh niệm. Đó cũng là nơi chúng ta có thể thực tập sống chung trong hòa ái, xây dựng tình huynh đệ song song với việc làm cho đời sống tâm linh của mình giàu có hơn.

Ở đây, mùa màng, thu hoạch và trồng trọt không quan trọng bằng việc sống chung hòa điệu và thực tập chánh niệm. Nông trại Hạnh Phúc là một trải nghiệm của tập thể. Đây là một gia đình cùng thực tập việc trồng trọt như một cộng đồng tâm linh, chăm sóc lẫn nhau về cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ một không gian chung, cùng thực tập Năm giới và Lục hòa. Gieo trồng về mặt tâm linh và thực tập giới là những mặt quan yếu của Nông trại Hạnh Phúc.

Xóm Tây Hồ:

Nông trại Hạnh Phúc nằm ở một xóm là nơi tiếp giáp giữa chùa Sơn Hạ và dưới chân đồi của Xóm Thượng. Đất nơi đây đủ rộng để có thể cung cấp rau củ cho cả cộng đồng Làng Mai, có chỗ để đào một hồ chứa nước lớn cùng giếng nước để làm hệ thống tưới tiêu và xây một ngôi nhà khiêm tốn làm chỗ ở cho các “nông dân cư sĩ” thường trú và những người thiện nguyện.

Giáo dục và đào tạo:

Chúng tôi dự định trồng một lượng đáng kể các loại rau, quả và có thể cả ngũ cốc nữa để cuối cùng có thể cung cấp đủ cho cả ba xóm ở Làng Mai mà vẫn có thể tôn trọng môi sinh ở địa phương bằng

các phương pháp canh tác thân thiện và có thể duy trì được thiên nhiên. Nông trại Hạnh Phúc hy vọng sẽ là một mô hình về canh tác cho tất cả các trung tâm thực tập khác trên thế giới bằng cách tạo cơ hội cho khách đến tham quan, học hỏi và trải nghiệm trực tiếp. Khách đến đây sẽ được trực tiếp sống và thực tập chánh niệm với tăng thân, làm việc ngoài đồng bằng phương pháp hữu cơ và khám phá những điều khác nữa về môi sinh.

Chương trình đào tạo nội trú:

Hiện tại có ba thành viên cư sĩ nòng cốt, hạnh phúc sống tại nông trại Hạnh phúc, đó là Stuart, Daniel và Keith. Ngoài ra còn có ba vị xuất sĩ, vừa là y chỉ sư vừa là cố vấn, đó là thầy Pháp Độ, thầy Pháp Dung và thầy Pháp Lưu cùng tham gia đề án này. Vì điều kiện còn hạn chể ở bước đầu gây dựng và vì địa thế của nông trại, hiện tại chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận các bạn nam giới, tuổi từ 18 đến 35, những người thích canh tác theo lối hữu cơ và sống đời sống tập thể. Ngoài ra nếu bạn là nông dân giàu kinh nghiệm trong việc trồng trọt muốn trải nghiệm cuộc sống tập thể thì bạn có thể tham gia dù đang ở bất cứ độ tuổi nào.

Điều kiện:

-Bạn cần cam kết sống ở nông trại một năm

– Bắt đầu bằng việc tham gia 3 tháng an cư Kiết Đông tại Làng Mai và tiếp tục ở lại thêm 9 tháng sau đó.

Hiện tại không có thù lao cho các bạn, tuy nhiên các bạn có thể sẽ được cung cấp một số tiền bỏ túi cho những nhu cầu thiết yếu.

Các bạn sẽ thực tập và phụng sự dưới sự hướng dẫn của các thành viên cư sĩ nòng cốt và các vị y chỉ sư của họ.

Các bạn sẽ được yêu cầu tham gia một vài sinh hoạt của tăng thân và góp phần gánh vác trách nhiệm trong công việc ở nông trại bao gồm: trồng trọt và các công việc khác thường nhật trong vườn và quanh nhà, dọn đất để có thêm chỗ trồng trọt, trồng và chăm sóc cây cảnh, chăm sóc các khu canh tác, thu hoạch, v.v.

Các bạn được yêu cầu thực tập theo tinh thần của Năm giới: ăn chay, không uống rượu, không hút thuốc, … Xin liên lạc trực tiếp với nông trại để lấy thêm thông tin.