Mùa xuân 2019

Khi nhìn một bông hoa, ban đầu ta thấy màu hoa, rồi đến hình dáng của từng cánh hoa. Nếu biết nhìn sâu thì ta có thể thấy được rằng bông hoa chứa đựng tất cả những mầu nhiệm của vũ trụ, của sự sống. Bông hoa mang tất cả những mầu nhiệm của vũ trụ trong lòng nó. Khi nhìn bông hoa, có người chỉ mới thấy được một phần mười cái đẹp của bông hoa, một phần mười cái mầu nhiệm của bông hoa. Nhưng những người đã có kinh nghiệm, đã có tuệ giác tuy cũng nhìn vào bông hoa đó, cũng nhìn trong thời gian đó nhưng cái thấy rất sâu sắc. Càng thấy sâu sắc chừng nào, hạnh phúc càng lớn chừng đó.

(Trích đoạn: Đi gặp mùa xuân – Sư Ông Làng Mai)

Mùa xuân đang về.  Với mùa xuân tươi đẹp, tứ chúng Làng Mai cùng nhau thực tập những pháp môn căn bản như thiền hành, thiền tọa, pháp đàm… để cùng nhau chế tác hạnh phúc trong đời sống hàng ngày.

Và sau đây là một vài hình ảnh, kính mời đại chúng xem qua: